Význam slova: paranoia

Vysvetlenie slova "paranoia": zdĺhavá duševná porucha charakterizovaná bludnými predstavami, vzťahovačnosťou, žiarlivosťou a ďalšími príznakmi