Význam slova: homeostáza

Vysvetlenie slova "homeostáza": fyziologické procesy udržujúce rovnováhu vnútorného prostredia organizmu