Význam slova: adenohypofýza

Vysvetlenie slova "adenohypofýza": predný lalok podmozgovej žľazy