Význam slova: adhezivita

Vysvetlenie slova "adhezivita": priľnavosť