Význam slova: adrenergický

Vysvetlenie slova "adrenergický": súvisiaci s adrenalínom a sympatikovým systémom