Význam slova: aerofágia

Vysvetlenie slova "aerofágia": prehltávanie vzduchu