Význam slova: agnózia

Vysvetlenie slova "agnózia": strata schopnosti rozoznávať predmety, porucha chápania