Význam slova: agregácia

Vysvetlenie slova "agregácia": spájanie, zhlukovanie, aglomerácia