Význam slova: akcentácia

Vysvetlenie slova "akcentácia": zvýraznenie