Význam slova: akrum

Vysvetlenie slova "akrum": okrajová časť tela (nos, ucho, pera, prst)