Význam slova: aktinoterapia

Vysvetlenie slova "aktinoterapia": liečba aktívnym žiarením