Význam slova: albuminúria

Vysvetlenie slova "albuminúria": prítomnosť bielkovín v moči