Význam slova: aldosteronismus

Vysvetlenie slova "aldosteronismus": hormonálna porucha spôsobená nadbytkom aldosterónu