Význam slova: amébiáza

Vysvetlenie slova "amébiáza": ochorenie vyvolané amébami