Význam slova: aminotransferáza

Vysvetlenie slova "aminotransferáza": pečeňový enzým