Význam slova: amnézie

Vysvetlenie slova "amnézie": strata pamäti