Význam slova: anafylaktoidný

Vysvetlenie slova "anafylaktoidný": podobný anafylaxii