Význam slova: anhedónia

Vysvetlenie slova "anhedónia": neschopnosť prežívať radosť