Význam slova: anión

Vysvetlenie slova "anión": záporne nabitý ión, porušenie neutrálneho stavu atómu alebo molekuly, pričom prevažujú elektróny