Význam slova: neuróza

Vysvetlenie slova "neuróza": starší názov pre súbor príznakov z ktorých najtypickejšie je prežívanie dlhodobo zvýšenej hladiny úzkosti a telesného napätia.