Význam slova: alergén

Vysvetlenie slova "alergén": látka ktorá pri styku s bunkami imunitného systému vyvoláva alergickú reakciu