Význam slova: alveoly

Vysvetlenie slova "alveoly": pľúcne mechúriky