Význam slova: aprosopia

Vysvetlenie slova "aprosopia": aprosopia, vrodené nevyvinutie tváre