Význam slova: anamnéza

Vysvetlenie slova "anamnéza ": podrobné zisťovanie potrebných údajov o zdravotnom stave, priebehu predošlých ochorení a terajších ťažkostí, atď.