Význam slova: zymologia

Vysvetlenie slova "zymologia": zymológia, náuka o kvasení a kvasných pochodoch