Význam slova: zymogenum

Vysvetlenie slova "zymogenum": zymogén, neaktívny enzýmový prekurzor, proenzým