Význam slova: zygotenicus

Vysvetlenie slova "zygotenicus": zygoténne (štádium), časť profázy meiózy (redukčného delenia)