Význam slova: zygomaticoorbitalis

Vysvetlenie slova "zygomaticoorbitalis": zygomatikoorbitálny, týkajúci sa lícnej kosti a očnice