Význam slova: zygomaticomaxillaris

Vysvetlenie slova "zygomaticomaxillaris": zygomatikomaxilárny, týkajúci sa lícnej kosti a hornej čeľuste