Význam slova: zygomaticofrontalis

Vysvetlenie slova "zygomaticofrontalis": zygomatikofrontálny, týkajúci sa lícnej a čelovej kosti