Význam slova: zygomaticofacialis

Vysvetlenie slova "zygomaticofacialis": zygomatikofaciálny, týkajúci sa lícnej kosti a tváre