Význam slova: zygoma

Vysvetlenie slova "zygoma": lícna kosť