Význam slova: zygion

Vysvetlenie slova "zygion": miesto na jarmovej kosti uložené čo najviac smerom von