Význam slova: zosteriformis

Vysvetlenie slova "zosteriformis": zosteriformný, pásovitý, oparovitý, podobný pásovému oparu