Význam slova: anteroseptalis

Vysvetlenie slova "anteroseptalis": anteroseptálny, týkajúci sa prednej steny srdcovej komory a prednej časti medzikomorovej prepážky