Význam slova: anteromedialis

Vysvetlenie slova "anteromedialis": anteromediálny, ležiaci vpredu a smerom k stredovej čiare