Význam slova: anterolateralis

Vysvetlenie slova "anterolateralis": anterolaterálny, ležiaci vpredu na boku