Význam slova: anterodorsalis

Vysvetlenie slova "anterodorsalis": anterodorzálny, predozadný