Význam slova: anteriosuperior

Vysvetlenie slova "anteriosuperior": nachádzajúci sa vpredu hore