Význam slova: anterior

Vysvetlenie slova "anterior": predný, ležiaci vpredu