Význam slova: antepositio

Vysvetlenie slova "antepositio": antepozícia, chirurgické posunutie orgánov dopredu