Význam slova: antemenstrualis

Vysvetlenie slova "antemenstrualis": antemenštruačný, stav tesne pred menštruáciou