Význam slova: antecurvatio

Vysvetlenie slova "antecurvatio": antekurvácia, ohnutie, zakrivenie