Význam slova: antecedentia

Vysvetlenie slova "antecedentia": antecedencia, podmienka, predpoklad