Význam slova: antecedens

Vysvetlenie slova "antecedens": predchádzajúci, prevládajúci