Význam slova: ante partum

Vysvetlenie slova "ante partum": pred pôrodom