Význam slova: ante mortem (finem)

Vysvetlenie slova "ante mortem (finem)": pred smrťou