Význam slova: ante cenam, cibos

Vysvetlenie slova "ante cenam, cibos": pred jedlom