Význam slova: antagonisticus

Vysvetlenie slova "antagonisticus": antagonistický, protichodný, opačne pôsobiaci