Význam slova: antagonista

Vysvetlenie slova "antagonista": antagonista, činiteľ pôsobiaci opačne, protichodne ako iný činiteľ